Przejdź do treści góra strony
kliknij/użyj aby pokazać skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

kliknij/użyj aby pokazać formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
dla nieslyszacych

Powiatowy Urząd Pracy w OstrzeszowieStrona główna

Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie

ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 07 90
e-mail:

zobacz dojazd - dojazd samochodem, dojazd komunikacją publiczną
Herb miasta Ostrzeszów

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

pyIOIc58stwhnh7_9P_iE_bCzzhDB4vmpmHFGwH3BDYNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

0FsLxl2qxb9rt0ULogYw8DX3hiwAnIjuxvKL6xWPj4cNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

Lt5UPBd3mXFdJrNeUsXrXduR67nP8e7K6bQ9M_VVz_ENZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

GCEwjhFUspoYn2kY1zCfsELkvb9H2iOERbyu1o7r_m4NZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

a6aezkUR5AyFy1MK6oata-0Sn4B6VlMVgGDTJL3T3g4NZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

OXuUfXMqqOfqafiLU_cgYxSSibJzoEww_1a_t6wqL4wNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

5aqOnpzW5XiJSeED5uvCGIBa5fZKk7P2x5jh6wrOQmcNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

qy16NkrAEpJ5PXk1xs_h8c-_au6_zM6i2Nt8SPcr3ewNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

rSwWWZSwk9ojYz449mb9CIrHXeh_aApaUY9jUHab0DINZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

BARDZO WAŻNE ! opłata za wydanie zezwolenia sezonowego oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania parcy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, że od 1 stycznia 2018r. wszelkie opłaty związane z zatrudnieniem cudzoziemców należy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
24 8413 0000 0116 0822 2000 0008  
(Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Oddział w Ostrzeszowie)

kwota: 30,00 zł
nazwa podmiotu

tytułem: zezwolenie sezonowe; (imię i nazwisko cudzoziemca oraz numer paszportu)
lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową; (imię i nazwisko cudzoziemca oraz numer paszportu)
lub oświadczenie;  (imię i nazwisko cudzoziemca oraz numer paszportu)

Zgodnie z Rozp. MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017r. (Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018r.!!!!!) w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - opłaty wynoszą: 
- 30 zł - zezwolenie na pracę sezonową,
- 30 zł - przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową,
- 30 zł - oświadczenie o powierzeniu wykonywania  pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.


Do weryfikacji podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi niezbędne są dokumenty:

- KRS, CEIDG, REGON dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- umowa spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającycm wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli 
  podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji,
- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego - podmiot prowadzący działalność rolniczą,
- dowód osobisty - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca:

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy. Przed złożeniem wniosku pracodawca musi uzyskać informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. Po zgłoszeniu takiej oferty PUP Ostrzeszów przeprowadza tzw. test rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni - jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika, że brak jest kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni - jeżeli organizowana będzie rekrutacja wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy spełniających wymagania pracodawcy.

Elektronicza rejestracja Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz Zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca - link


Informacje:

Zmienione rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego - do pobrania u dołu strony.

URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC OBSŁUGI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
Od 18 lipca 2016r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.

Obsługa osób składających oświadczenia odbywa się od poniedziałku do piątku do godz. 13:00.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie rejestruje oświadczenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zwrócenie uwagi na datę zatrudnienia.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r., poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. , poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r., poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r., poz. 2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r., poz. 2350).

Materiały informacyjne:

Filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Kozłowska Pośrednik pracy - DK 62 732 07 90 wew. 203 mkozlowska[at]pupostrzeszow.pl
Karina Kopka Pośrednik pracy - DK 62 732 07 90 wew. 203 kkopka[at]pupostrzeszow.pl
Beata Bochen Doradca zawodowy 62 732 07 90 wew. 203 bbochen[at]pupostrzeszow.pl

 

DRUKI SĄ WAŻNE TYLKO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OSTRZESZOWIE !

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Cudzoziemcy [ 1 ]
ikona JPG Cudzoziemcy-001.jpg 04-01-18 10:37 1.54MB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców formularze [ 5 ]
ikona DOC Zawiadomienie - rezygnacja z powierzenia pracy.doc 27-07-17 14:47 43.5KB pobierz
ikona DOC Wniosek o wydanie informacji starosty.doc 30-06-16 12:38 29.5KB pobierz
ikona DOC Zgloszenie_oferty_pracy_dobre-1.doc 01-07-16 13:46 76.5KB pobierz
ikona DOC Upoważnienie w sprawie cudzoziemców.doc 30-06-16 12:39 25.5KB pobierz
ikona DOC Wniosek o anulowanie, zmodyfikowanie oświadczenia.doc 04-11-16 11:06 24.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 4 ]
ikona DOC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 01.01.2018 r..doc 04-01-18 10:47 104KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.doc 04-01-18 10:46 106KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z UST. 5 PKT 1-6.doc 04-01-18 10:46 105KB pobierz
ikona DOC Zawiadomienie o podjęciu, nie podjęciu, zakończeniu pracy 02-10-18 14:01 26.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców informacje [ 14 ]
ikona PDF ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf 02-01-18 14:03 312.97KB pobierz
ikona PDF ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf 02-01-18 14:03 768.94KB pobierz
ikona PDF ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf 02-01-18 14:03 765.6KB pobierz
ikona PDF ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf 02-01-18 14:04 264.87KB pobierz
ikona PDF ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf 02-01-18 14:04 773.77KB pobierz
ikona PDF D2017000235001.pdf 02-01-18 14:06 258.34KB pobierz
ikona PDF D2017000234901.pdf 02-01-18 14:06 257.14KB pobierz
ikona PDF D2017000234801.pdf 02-01-18 14:06 417.04KB pobierz
ikona PDF D2017000234701.pdf 02-01-18 14:06 256.25KB pobierz
ikona PDF D2017000234601.pdf 02-01-18 14:06 253.33KB pobierz
ikona PDF D2017000234501.pdf 02-01-18 14:06 1.04MB pobierz
ikona PDF Rozp. nr 24 z 20171.pdf 05-09-17 09:44 116.95KB pobierz
ikona PDF Zarządzenie nr 27_2015_Rejestracja cudzoziemców.pdf 18-12-15 08:54 1.03MB pobierz
ikona JPG URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC OBSŁUGI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 15-07-16 08:25 3.84MB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Jakub Kasprzak 2018-08-08 07:17-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7085
 • yKKXtLNMrb99tFmCOnQZUqFkIi3uJVewz9Zu9xKk6bR5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • 1mP7tWZVTDMlZH5MXO2RoPYXOXsTQ9T9J0pNL4Fuwm15n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • hgSwIxHFK6fTPCYkqSMxP-oM84IPis_txXYPxX88Vad5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • _ZnLp5IJcaoiz0pFcA-h6CnXLSUA_VUkZkELgBi5kml5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • ZV7v2MuDpvUOGXrlDdFsazb4F-16aRFFKqpY1pER4wl5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • fFC1NVMvVO58ckqAm1dqqo3aP4Az02SGeSn3c3oC0ZF5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • sAl5ooATJXldC1-lGGdXDPod63QO35lzHABVr2Ddz8B5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • iMaR-76dUnrcIzPderhm0fVwOuGEnmIJV6NlXCrB6R55n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • 2Uo9yXq4YZyxPl9qX4X_hN7jzSPi0NGupX27woZFk6B5n6OkOCZ4ZDmSuP4kh9-57B5Z2ARQW3rf7iyAxeO9ZOkMgjsoe8ziVQ_gPyVsopXjRkPKi3730XghvhA-ZEOu

 • XsC6bqWGuA6jr9Dr53ftA30QubZcukCcrEVXUeHncMYNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • YLZW-LxqDpNIvFARt_PM7qbEDRp7NeaIoTpY3tV4YlMNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • _lvWw36oeaCpdMHBLMJp-hAr9g8tR5UsBZ_7TnT4dcgNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • 2kW43p86nnqhG17Y1LiJfbMVXe0UWVtmT__c7oSx0wkNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • XMN3hFMt8R10-9h6g8MAjidtsRFX34YH2MyTas8DyWANZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • vE4W-ggjRDMcEWLGDtm4uUih5VLr2ym-7q2l6KB95msNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • dUs29BpdpBgEoQrpP5OfDD4YBMWaNULm1UM-g2mqKh0NZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • 3H-naI1vr64eVMRwlPypPe_78_5yAPsjIL_n0srEJHENZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • X12yb0PeeUY-MWGTe-nxPuOZqgB5RxHEykyuKdDPfvcNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • dVCx65EoAzOJDa-ZD5X_wruWkf_2I5y0WSPPRQkgAbcNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

 • nxHofqho7FBeCMvqzwd_7iTlT11JvjhpWUWEqJPlbIgNZRbagv0ftiCrwKuISlFkO8Y9bk8qfMj7uMLIoPSJsLRjHbOb3_71x7sQf-ZpOqB7-SIWPS2eQ48FoTdPD4Hb

Strony internetowe: IntraCOM.pl
Rejestracja elektroniczna HTTP://PRACA.GOV.PL