Przejdź do treści góra strony
kliknij/użyj aby pokazać skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

kliknij/użyj aby pokazać formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
dla nieslyszacych

Powiatowy Urząd Pracy w OstrzeszowieStrona główna

Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie

ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 07 90
e-mail:

zobacz dojazd - dojazd samochodem, dojazd komunikacją publiczną
Herb miasta Ostrzeszów

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja bezrobotnych

Rejestracja bezrobotnych

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.).

 • Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania. a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Dokumenty wymagane do rejestracji w Urzędzie Pracy :

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu i numerem PESEL,
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp., (oryginał do wglądu i ksero)
 3. Wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. zaświadczenie o wysokości comiesięcznego wynagrodzenia brutto z niepełnego wymiaru zatrudnienia lub umowy zlecenie z podaniem podstawy wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku nie posiadania oryginałów dokumentów istnieje możliwość przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ, (oryginał do wglądu i ksero)
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych pracy, o ile takie przeciwwskazania występują, (oryginał do wglądu i ksero)
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje, (oryginał do wglądu i ksero)
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego, (oryginał do wglądu i ksero)
 7. Decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
 8. Zaświadczenie z ZUS o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodrczej wraz z wysokością podstawy ich wymiaru,
 9. Książeczka Wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej), (oryginał do wglądu i ksero)
 10. Poszczególne decyzje/zaświadczenia z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia,
 11. Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 12. W przypdku pobierania renty rodzinnej, aktualn decyzja o wyskości tego świadczenia (oryginał do wglądu i ksero)
 13. Aktualny nakaz podatkowy lub zaswiadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, (oryginał do wglądu i ksero)
 14. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny), (oryginał do wglądu i ksero)
 15. W sytuacji, gdy osoba od ostatniej utraty statusu osoby bezrobotnej była zatrudniona to do kolejnej rejestracji przedstawia dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło).

Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
 • Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
  • świadectwo pracy,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
  • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność z podaniem podstawy ich opłacania,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 6 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

 1. W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz NIP jeżeli takowy posiadają.
 2. Osoba rejestrująca się ma mozliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczena i uczą się do 26 roku życia.
 3. W przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń  i posiada rachunek bankowy zobowiązana jest do dostarczenia nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na konto.
Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy
godziny przyjęć: od 8.00 do 14.00
adres: ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
pokój nr: 214
nr tel.: 62 732 07 90
Utworzono: 2012-08-02 09:11 | Redagował: Małgorzata Manikowska 2018-07-06 13:34-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3790
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOOdx3FL_ZZ37fjfS0efzfKUBMqVU7bNL15MxcVoMRS-w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPh-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3h-hD5DN1IlU59Hg26rc8h4YPQjqHDXkUVcy_h6dqeiQ

Strony internetowe: IntraCOM.pl

Zachęcamy do przejścia na nową witrynę Urzędu Pracy w Ostrzeszowie: http://ostrzeszow.praca.gov.pl