Przejdź do treści góra strony
kliknij/użyj aby pokazać skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

kliknij/użyj aby pokazać formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
dla nieslyszacych

Powiatowy Urząd Pracy w OstrzeszowieStrona główna

Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie

ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 07 90
e-mail:

zobacz dojazd - dojazd samochodem, dojazd komunikacją publiczną
Herb miasta Ostrzeszów

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

Strona główna » Dla bezrobotnych » Informacja dla osób wyjeżdżających za granicę

Informacja dla osób wyjeżdżających za granicę

Informacja dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i zamierzasz wyjechać do krajów Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy powinieneś powiadomić właściwy Powiatowy Urząd Pracy o fakcie wyjazdu za granice.

Jeśli pobyt nie przekroczy 10 dni – nie tracisz statusu osoby bezrobotnej, pod warunkiem, że zgłosisz się do urzędu w celu potwierdzenia gotowości do pracy w ciągu tych 10 dni liczonych od daty wyjazdu.

Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

Jeżeli zamierzasz wyjechać na okres dłuższy niż 10 dni powinieneś wyrejestrować się z Powiatowego Urzędu Pracy. Po powrocie do kraju w każdej chwili możesz dokonać ponownej rejestracji.

Aby mieć prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie pobytu w jednym z krajów Unii Europejskiej powinieneś przed planowanym wyjazdem zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warunkiem uzyskania takiej Karty jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o Kartę EKUZ jest przedstawienie stosownego zaświadczenia z Urzędu Pracy (Zaświadczenie do celów ubiegania się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). Ważne jest, aby formalności związane z wyjazdem dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego załatwiać w możliwie najkrótszym terminie przed wyjazdem, gdyż zaświadczenie wydane przez urząd pracy jest ważne tylko przez okres 30 dni od daty wystawienia a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest tylko na okres ważności tego zaświadczenia.

Kartę EKUZ otrzymasz:

w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
tel/faks: 61 850 60 00, 61 850 61 02

adres do korespondencji:
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
www.nfz-poznan.pl

Informacja dla osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

Jeśli straciłeś pracę lub zaprzestałeś prowadzenia działalności gospodarczej, a masz ustalone prawo do zasiłku w Polsce – to możesz wyjechać w celu poszukiwania pracy do innego kraju nie tracąc prawa do tego zasiłku. Koniecznym warunkiem jest jednak pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Polsce przez minimum 4 tygodnie (Urząd może uznaniowo skrócić wskazany okres, np. gdy z bezrobotnym wyjeżdża cała rodzina).

W związku z podjęciem decyzji w sprawie wyjazdu z Polski w celu poszukiwania zatrudnienia w innym kraju członkowskim UE osoba bezrobotna powinna:

1. zgłosić zamiar wyjazdu we właściwym powiatowym Urzędzie Pracy. Urząd pracy wydaje zaświadczenie dotyczące okresu zarejestrowania,

2. złożyć wniosek z odpowiednim, miesięcznym wyprzedzeniem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wydanie odpowiedniego formularza. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy wydaje następujące formularze:

a) U 1( E-301) – zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych podczas przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,

b) E-302 – zaświadczenie dotyczące członków rodziny bezrobotnego, które należy uwzględnić przy naliczaniu świadczeń,

c)  U 2( E-303) – Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Odpowiednie formularze wydawane są przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Oddział Zamiejscowy w Kaliszu
ul. Serbinowska 5 62 - 800  Kalisz

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy poinformuje, do jakiej instytucji należy zgłosić się po przyjeździe do kraju docelowego.

3. Po uzyskaniu formularza  U1(E-301), E-302 lub U2 (E-303) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania formularza E-119 tj. zaświadczenia o prawie osób bezrobotnych i członków ich rodzin do świadczeń chorobowych i macierzyńskich.

4. Mieć świadomość, że niezgłoszenie faktu wyjazdu może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym utratę prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich

5. Wiedzieć, że przewidziano tylko 7-dniowy termin na przeniesienie się z jednego do drugiego kraju (termin ten będzie zachowany jeżeli w 7 dniu zgłosisz się we właściwej instytucji kraju do którego wyjechałeś). Jeśli zgłosisz się do właściwej intytucji w kraju, w którym szukasz pracy w ciągu wyznaczonego czasu (7 dni) - masz prawo do zasiłku nawet za te dni, które spędziłeś w podróży. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku. Wydłużenie wspomnianego okresu siedmiu dni na zgłoszenie jest możliwe wyłącznie jeśli, pomimo zaplanowania podróży w taki sposób, żeby zdążyć w terminie, wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć lub na które nie miałeś wpływu planując wyjazd. W takim przypadku zasiłek przysługuje osobie, ale dopiero od dnia zgłoszenia do instytucji.

6. Zachować nie dłuższy niż trzymiesięczny termin od wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że podjąłeś pracę za granicą)

7. Przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby wznowić wypłatę zasiłku - na okres uzupełniający, jeżeli pracy za granicą nie uzyskałeś. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (3 miesiące) zasiłek nie zostanie wznowiony.

PAMIĘTAJ!!!
Wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy do krajów Unii Europejskiej masz prawo do zasiłku na okres pomniejszony o pobrany już zasiłek w Polsce, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Żeby nie stracić prawa do zasiłku - musisz powrócić do kraju przed upływem 3 miesięcy i tylko w uzasadnionych przypadkach Urząd Pracy może odstąpić od tej zasady.

Ponadto jeżeli w okresie poszukiwania pracy, przebywania za granicą rozpoczniesz naukę na studiach lub założysz własną firmę - tracisz prawo do zasiłku.

1. W okresie poszukiwania pracy za granicą będzie Tobie wypłacany zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym poszukujesz pracy.

2. Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko jeden raz, między dwoma okresami uprawniającymi do zasiłku. Oznacza to, że po przyjeździe z zagranicy musisz przepracować minimum rok, nabyć prawo do zasiłku i dopiero wtedy powtórnie możesz wyjechać za granicę w celu poszukiwania pracy.

3. W okresie wyjazdu należy szukać pracy i na każde wezwanie właściwej instytucji kraju, w którym jej szukasz - musisz udowodnić, że podejmujesz działania w celu jej znalezienia, a nie przebywasz na terenie danego kraju w celach turystycznych.

4. Koszty podróży związane z poszukiwaniem pracy należy pokryć we własnym zakresie,

5. Właściwa instytucja kraju, w którym szukasz pracy zażąda od Ciebie, abyś podał adres pod którym zamieszkałeś czasowo (nie może to być schronisko czy pole namiotowe).

6. W kraju poszukiwania pracy członkowie państw UE są traktowani tak samo jak bezrobotni z kraju, w którym pracy poszukujesz, ponadto należy pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących bezrobotnych obowiązujących w danym kraju.

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

W celu uproszczenia procedury ubiegania się o świadczenia ubezpieczeniowe poza granicami kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni będziemy musieli przedłożyć stosowne formularze. Formularze będą zawierać wszystkie niezbędne informacje do określenia świadczeń i udowodnienia, że dana osoba jest do nich uprawniona. Na podstawie informacji zawartych w formularzach zagraniczna instytucja określi, czy spełniamy warunki uprawniające do świadczeń w ramach prawa danego kraju i która instytucja odpowiada za zwrot kosztów świadczeń. Dlatego tak ważne jest by pamiętać przed wyjazdem z kraju o pobraniu z właściwej instytucji odpowiedniego formularza. Formularze dzielą się na grupy odnoszące się do różnych ryzyk ubezpieczeniowych. Powszechnie stosowanych jest około 70 typów standardowych formularzy.

Najczęściej stosowane formularze to:

- Formularze z Serii E 100 - dla pracowników oddelegowanych i uprawnień do świadczeń chorobowych i macierzyńskich,

- Formularze z Serii E 200 - dla obliczenia świadczeń emerytalno-rentowych,

- Formularze z Serii E 300 - dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia i są stosowane przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia,

- Formularze z Serii E 400 - dla uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Stosowanie formularzy ułatwia kontakty między instytucjami ubezpieczeniowymi, przyspiesza międzynarodowy obieg informacji i pozwala uzyskać świadczenie w rozsądnym czasie. Wszystkie kraje mają takie same formularze, co do treści i układu graficznego. Mimo, że formularze są wydawane w językach narodowych, to każda informacja zawarta w określonym punkcie (polu) formularza ma to samo znaczenie we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Obowiązujące formularze z serii U/E-300

Formularz U1/E 301 - dot. okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych.

Na formularzu U1/E301 potwierdzane są okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia . Możliwość sumowania okresów pracy lub ubezpieczenia w krajach UE/EOG jest kierowana do pracowników, którzy przewidują uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w danym kraju członkowskim, w którym utracą pracę. W takim przypadku, gdy ostatni okres zatrudnienia obywatela UE/EOG nie był wystarczająco długi w celu nabycia świadczeń z tytułu bezrobocia istnieje możliwość zsumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia z dwóch lub więcej państwach członkowskich. Sumowaniu podlegają wyłącznie okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia nabyte w ramach istnienia stosunku pracy. Osoba zainteresowana wydaniem formularza U1/E 301 powinna złożyć [wniosek] o wydanie formularza w instytucji właściwej (Wojewódzki Urząd Pracy). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i okresy uznane przez polskie prawo za równorzędne z okresem zatrudnienia, do których należą m.in.: okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy okres urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Formularz  E 302 - dot. członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu zasiłku dla bezrobotnych.

Wydawany jest osobom wyjeżdżającym do tych państw członkowskich, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń z tytułu bezrobocia od liczby członków rodziny. Wojewódzki Urząd Pracy uwzględnia w decyzji o przyznaniu świadczenia również członków rodziny pozostających na utrzymaniu bezrobotnego nawet wtedy, gdy zamieszkują na terytorium innego państwa członkowskiego. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inna osoba ma prawo do świadczenia z tytułu bezrobocia w kraju zamieszkania członków rodziny i jeśli członkowie rodziny byli uwzględnieni przy wyliczaniu wysokości tego świadczenia. Osoba zainteresowana wydaniem formularza E 302 powinna złożyć [wniosek] o wydanie formularza w instytucji właściwej (Wojewódzki Urząd Pracy). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach członków rodziny zawierające informacje o charakterze dochodu, jego wysokości oraz na jaki okres został przyznany.

Formularz U2/E 303 - dot. transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Umożliwia transfer świadczeń z tytułu bezrobocia do innego kraju UE/EOG w przypadku, gdy dana osoba bezrobotna chce wyjechać w celu poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych (transferowy) można pobierać maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Zasiłek w wysokości ustalonej w kraju, w którym nabyła prawo do zasiłku przeliczany jest na walutę kraju poszukiwania pracy i wypłacany przez miejscowy urząd pracy lub inną instytucję właściwą.

Osoba zainteresowana, aby mogła otrzymać świadczenia w kraju poszukiwania pracy przed wyjazdem do danego kraju musi spełnić podstawowe warunki, tj;
- posiadać uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia,
- nie może być studentem,
- być zarejestrowanym/zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy przez min. 4 tygodnie (urząd ten może uznaniowo skrócić wskazany okres, szczególnie w sytuacji, gdy z bezrobotnym wyjeżdża cała rodzina),
- pobrać zaświadczenie z PUP [zaświadczenie] - pobierz plik,
- złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o wydanie formularza  U2/E 303 [wniosek] - pobierz plik.

Uwaga!

Osoba zainteresowana uzyskaniem formularza U2/ E 303 winna zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) o jego wydanie. WUP w ciągu 7 dni wyda przedmiotowy formularz. Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju, w którym nabył prawo do zasiłku, jeżeli powróci przed upływem okresu wskazanym w formularzu U2/E 303. W przeciwnym razie traci status osoby bezrobotnej.

Ponadto:

 • w przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie zwrócić formularz do WUP,
 • w przypadku zmiany terminu wyjazdu:
  • do 7 dni powiadomić WUP,
  • o ponad 7 dni bezrobotny zobowiązany jest zwrócić wcześniej wystawiony formularz.

Uwaga!

Osoba bezrobotna, która otrzymała z WUP formularz E 303 winna pobrać z Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdzającą prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w kraju poszukiwania pracy. W stosunku do cudzoziemca pochodzącego z krajów UE/EOG, ubiegającego się o transfer zasiłku na podstawie przedłożonego formularza E 303, Wojewódzki Urząd Pracy wydaje decyzję o przyznaniu zasiłku dla tej osoby. Decyzja ta stanowi podstawę dla powiatowego urzędu pracy do wypłaty zasiłku transferowego.

Wojewódzki Urząd Pracy:

 • pełni funkcję tzw. instytucji właściwej w ramach koordynacji,
 • przyjmuje i rozpatruje wnioski osób bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń (formularzy U1, U2 lub E 301, E 302, E 303) w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • wydaje decyzje w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem formularzy U1( E 301) i U2(E 303).

Powiatowy Urząd Pracy:

 • wydaje zaświadczenia dla osób bezrobotnych zwracających się do instytucji właściwej o wydanie formularza U 2(E 303),
 • rejestruje osoby bezrobotne i wydaje zaświadczenia o rejestracji oraz przekazuje dokumentację do instytucji właściwej (w przypadku stosowania sumowania okresów zatrudnienia (formularz U1-E 301)
 • realizuje decyzje wydane przez instytucję właściwą, tj;
  • o wypłacie zasiłku transferowego, przyznanego na podstawie formularza U2 (E 303), dla osób bezrobotnych pochodzących z krajów UE/EOG- poszukujących pracy w Polsce,
  • o wypłacie zasiłku dla osób bezrobotnych ustalonego na podstawie zsumowanych okresów zatrudnienia uwzględnionych w formularzu U1(E 301).
Utworzono: 2015-02-10 10:23 | Redagował: Małgorzata Manikowska 2015-05-08 08:32-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9483
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM-n6y_209yw1su3QHHTb-UXU2Flx7-TwtzRiXPJaHy6cUg-uTtyrovx0VY9uXMyzrQer3p2YGGLzEEKkyr0YhE

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNHC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1HC6K5-m3KBGg-Uk-YHXnfkCxkwKTuaelF4J3XFwORWEbSUmaRjAHfPK8Z0D-HQqkLpqrqJCVdmzLaXrU3129b

Strony internetowe: IntraCOM.pl

Zachęcamy do przejścia na nową witrynę Urzędu Pracy w Ostrzeszowie: http://ostrzeszow.praca.gov.pl